MENU

Selaras dengan langkah-langkah penambahbaikkan keberkesanan Majlis Bandaraya Ipoh dalam urusan pemberian permit pembinaan, maka permohonan cadangan pemajuan bagi projek berisiko rendah perlu mengambil kira beberapa perkara yang telah ditetapkan.