MENU

Undang-Undang Kecil Gerai-Gerai Milik Majlis (MPI) 1974

 1. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) 1974
 2. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) (pindaan)1980
 3. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis)(pindaan) 1981
 4. Undang-Undang Kecil MBI (Gerai-Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis) (pindaan) 1984

Undang-Undang Kecil Penjaja (MPI) 1981

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBI) (pindaan)1981
 2. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBI) (pindaan)1997

Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MBI) 1981 (dibatalkan pada 15.02.2017) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MBI) 2017

 1. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] 1981
 2. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1982
 3. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1987
 4. Undang-Undang Kecil Perlesenan Perdagangan Perniagaan Dan Perusahaan [MBI] [Pindaan] 1997.
 5. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) 1997 Pembetulan
 6. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) 1999- kebenaran bertulis daripada pemunya.
 7. UUK Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian [MBI] (Pin) – Pembetulan UUK3

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPI) 1981

Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (MPI) 1981(dimansuhkan pada 12.10.2017) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Establismen Makanan (MBI) 2017

Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta (MPI) 1984

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] 1984.

             Pk.P.U.17/10.5.1984

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1985

             Pk.P.U.41/29.8.1985

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1990

             Pk.P.U.17/2.8.1990

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1997

             Pk.P.U.5/2.8.1997

 1. Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta [MBI] [Pindaan] 1987

             Pk.P.U.23/10.4.1997

Undang-Undang Kecil Pasar Malam (MPI) 1973

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MPI) 1987

Undang-Undang Kecil Larangan Merokok (MPI) 1984

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MPI) 1981 (dmansuhkan pada 06.12.2012) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MBI) 2012

Undang-Undang Kecil Rumah Urut (MPI) 1981 (dimansuhkan pada 06.12.2012) dan digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MBI) 2012.

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MBI) 1990

Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) 2013

         1.Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) (Pindaan) pada 30.12.2016

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MBI) 1990

Undang-Undang Kecil Gas Petroliam Cecair (MPI) 1972

Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPI) 1983

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (MPI) 1985

Boarding House Enactment 1927

Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993

Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah sarap (MPI) 1986

Enakmen Hiburan Tempat-Tempat Hiburan 1997

          1.Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Kawalan Dan Penyeliaannya) (Perak) 2002

Jata Dan Bendera Majlis Bandaraya Ipoh (Warta Bertarikh 21.06.2012) No.1151

Pengisytiharan Majlis Bandaraya Ipoh (Warta Bertarikh 26.05.1988) No.683

Ipoh Municipal Council (Playing Field And Recreation Grounds And Hire Of Apparatus Charges) / Peraturan-Peraturan Menyewa Dewan Bandaran 1965

Ipoh Municipal Fees 1964

Denda Dan Waran 1988

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (Akta Kerajaan Tempatan 1976) 1980

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974) 2013

         1.Pindaan pada 10.10.2013

Undang-Undang Kecil Bangunan Kepunyaan Majlis 1981 (dimansuhkan pada 2015)

Undang-Undang Kecil Perpustakaan Tun Razak Ipoh 1976

Undang-Undang Kecil Taman (MPI) 1985 -pindaan 2007

Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (digantikan dengan Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan Dan Haiwan Merayau (MBI) 2014.

         1.Diwartakan pada 23.10.2014

Undang-Undang Kecil Vandalisme (MBI) 1992

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MBI) 1989

Undang-Undang Kecil Jalan, Parit Dan Bangunan (Mendapatkan Perbelanjaan & Kos)(MBI) 1997

Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Bandaraya Ipoh (Kelakuan Dan Tatatertib) 2013

         1.Pindaan pada 21.11.2013

Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (MBI) 2012

         1.Pindaan pada 19.07.2012

Undang-Undang Kecil Bangunan Lembaga Bandaran (MPI) 1977

Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan Susun Atur (MPI) 1981

Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan Bangunan (MPI) 1982

Perintah Tetap (Tender & Kontrak) (MBI) 1997

Peraturan Tetap (Mesyuarat Majlis) (MPI) 1987

Perluasan Sempadan (Kg.Manjoi) 2000

Undang-Undang Kecil Krematorium (MBI) 2004

Ordinan Setem 1949

         1.Pengecualian (No.16) 1986 berkuatkuasa 22.05.1986

Undang-Undang Kecil Lambang Dan Nama (Mencegah Penggunaan Yang Tidak Betul) 1966

Perintah Lalulintas (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Bandaraya Ipoh (2005) dan Pindaan (12.05.2016)