MENU
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
S0079/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 6 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (2017-2018 ) [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0080/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 7 UNTUK TEMPOH 12 BULAN. (2017-2018) [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0081/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 8 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (2017-2018) [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0082/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 9 UNTUK TEMPOH 12 BULAN. (2017-2018 ) [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0083/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 10 UNTUK TEMPOH 12 BULAN. (2017-2018) [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0074/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 1 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (2017-2018). [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0075/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 2 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (2017 - 2018). [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0076/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 3 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (2017 - 2018). [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0077/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH ZON 4 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (2017-2018) [Edit] 25 Apr 2017 Muat turun iklan
S0070/17 CADANGAN KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERMAIDANI, MEMBUKA, MENGHANTAR DAN MEMASANG SEMULA KERUSI SEDIADA, MENTAULIAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK BILIK MESYUARAT CHAMBER, BANGUNAN DEWAN BANDARAYA IPOH. [Edit] 21 Apr 2017 Muat turun iklan