MENU
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
S0020/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA & KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 4 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (TAHUN 2017-TAHUN 2018). [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0021/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA & KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 5 UNTUK TEMPOH 12 BULAN. ( TAHUN 2017 -2018 ) [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0022/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 6 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (TAHUN 2017-TAHUN 2018). [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0023/17 KONTRAK TAHUNAN BGAI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DAN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 7 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (TAHUN 2017 - TAHUN 2018). [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0024/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DAN YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN BANDARAYA IPOH ZON 8 UNTUK TEMPOH 12 BULAN ( TAHUN 2017 - 2018 ) [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0025/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA & YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 9 UNTUK TEMPOH 12 BULAN. [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0026/17 KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJAKERJA PENYELENGGARAAN JALAN RAYA & KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK BAHU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH DI ZON 10 UNTUK TEMPOH 12 BULAN (TAHUN 2017 - TAHUN 2018). [Edit] 24 Jan 2017 Muat turun iklan
S0014/17 SEBUTHARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SELAMA SATU (1) TAHUN SATU (1) UNIT FIREWALL FORTIGATE F300D DI BILIK SERVER MBI [Edit] 17 Jan 2017 Muat turun iklan
S0001/17 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS MBI UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR A1-KEDIAMAN) [Edit] 13 Jan 2017 Muat turun iklan
S0002/17 KONTRAK TAHUNAN UNTUK KERJAKERJA MENYELENGGARA PREMIS MBI UNTUK TEMPOH 12 BULAN (SEKTOR A2-KEDIAMAN/BENGKEL) [Edit] 13 Jan 2017 Muat turun iklan